EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Cysylltwch â Ni
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Enw

neges

e-bost

testun

Eglwys Gymraeg Canol Llundain

30 Eastcastle Street

Oxford Circus

London

W1W 8DJ

0207 580 6182

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8

30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2021 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International