EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Cysylltwch â Ni
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Enw

neges

e-bost

testun

Llwyddiant! Neges a dderbyniwyd.

Eglwys Gymraeg Canol Llundain

30 Eastcastle Street

Oxford Circus

London

W1W 8DJ

0207 580 6182

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8