30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2019 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Digwyddiadau

CYMDEITHAS PRYNHAWN SADWRN

Saturday Afternoon Society

 

RHAGLEN /Programme 2019

 

Llywydd Anrhydeddus / Honorary President:

Robert G. Nicholls (Gweinidog)

 

Llywydd / President: Elaine Raven

Is-Lywydd / Vice-President: Gwen Rees (Enfield)

Ysgrifennydd / Secretary: Richard Perkins

Trysorydd / Treasurer: Lynne John

 

 

Cyfarfodydd ar brynhawn Sadwrn cyntaf misoedd Chwefror-Gorffennaf am 2:00 o’r gloch / Meetings on the first Saturday of February-July at 2:00 o’clock and are bilingual

Sadwrn, Chwef 2ail/Saturday, Feb. 2nd

 

Owain Arwel Hughes “Fy Mywyd Mewn Cerddoriaeth”/ “My Life in Music”

 

 

Sadwrn, Mawrth 2ail / Saturday, March 2nd

 

Barry and Ena Neidergang “Timothy Richard, 1845-1919 Li Timotai” The Missionary and Moderniser of China.

 

 

Sadwrn, Ebrill 6ed / Saturday, April 6th

 

Garry Owen, BBC Cymru “O’r Bont i Bendraw’r Byd!” / “From the Bont to the ends of the world!”

 

 

Sadwrn, Mai 4ydd / Saturday, May 4th

 

Dr. Hefin Jones, Caerdydd “Mwy na phryfed! More than insects!”

 

 

Sadwrn, Mehefin 1af / Saturday June 1st

 

Trip y Gymdeithas i Gaerwynt

Society Trip to Winchester

 

 

Sadwrn, Gorffennaf 6ed / Saturday July 6th

 

Cyngerdd y Gymdeithas / Society Concert

(Manylion i’w cadarnhau / Details to be confirmed)

 

 

Emyn Y Gymdeithas

Tôn: “Rhosymedre”

Diolchwn am y fraint

a’r cyfle yma ‘nghyd

i gwrdd a chyd-fwynhau

o sŵn galwadau’r byd.

O cadw Di’r gymdeithas hon

Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,

Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

 

Boed i’r gwmnïaeth dda

a’n holl weithgarwch ni

ein tynnu eto’n nês

a dod i’th ‘nabod Di.

O cadw Di’r gymdeithas hon

Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,

Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

 

Rhiannon Evans, Caerdydd

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8