EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Digwyddiadau


CYMDEITHAS PRYNHAWN SADWRN
Saturday Afternoon Society

RHAGLEN /Programme 2020

Llywydd Anrhydeddus / Honorary President:
Robert G. Nicholls (Gweinidog)

Llywydd / President: Gwen Rees (Enfield)
Is-Lywydd / Vice-President: Gwen Rees (Gower St.)
Ysgrifennydd / Secretary: Richard Perkins
Trysorydd / Treasurer: Lynne John

 

 

Cyfarfodydd ar brynhawn Sadwrn cyntaf misoedd Chwefror-Gorffennaf am 2:00 o’r gloch / Meetings on the first Saturday of February-July at 2:00 o’clock and are bilingual

Sadwrn, Chwef. 1af/Saturday, Feb. 1st

Syr Deian Hopkin “Ar nodyn Jazz Cymreig”/ “On a Welsh Jazz note”Sadwrn, Mawrth 7fed / Saturday, March 7th

*11:00 am* Ymweliad â / a visit to the West London Synagogue, 33 Seymour Place, Marble Arch. W1H 5AU


Sadwrn, Ebrill 4ydd / Saturday, April 4th

Arfon Haines Davies “Mab y Mans / Son of the Manse”


Sadwrn, Mai 2ail / Saturday, May 2nd

Bethan Whittal (Parry) “Atgofion plentyndod yn Leytonstone / Memories of Childhood in Leytonstone”


Sadwrn, Mehefin 6th / Saturday, June 6th

Trip y Gymdeithas i Gaersallog
Society Trip to Salisbury


Sadwrn, Gorffennaf 4ydd / Saturday, July 4th

Cyngerdd y Gymdeithas / Society Concert
“Cenwch im yr Hen Ganiadau” gyda Chôr Llundain; Eleri Owen Edwards, Glenys Roberts, Aled Edwards a Huw Rhys Evans
 

 

 

Emyn Y Gymdeithas
Tôn: “Rhosymedre”
Diolchwn am y fraint
a’r cyfle yma ‘nghyd
i gwrdd a chyd-fwynhau
o sŵn galwadau’r byd.
O cadw Di’r gymdeithas hon
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

Boed i’r gwmnïaeth dda
a’n holl weithgarwch ni
ein tynnu eto’n nês
a dod i’th ‘nabod Di.
O cadw Di’r gymdeithas hon
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

Rhiannon Evans, Caerdydd
 

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8