top of page

Fel Eglwys Gymraeg yng nghanol Llundain, 'rydym yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy:

  • Addoli yn ddwyieithog

  • Cyhoeddi'r Efengyl

  • Adlewyrchu cariad Crist yn ein bywydau bob dydd

  • Ymrwymiad i gefnogi'r gymuned ehangach.

Daeth Eglwys Gymraeg Canol Llundain i fodolaeth yn 2006 pan unodd Eglwys y Bedyddwyr Castle Street, ac Eglwysi Annibynnol Y Tabernacl, King's Cross a Radnor Walk, Chelsea â'i gilydd i ffurfio Eglwys Gymraeg Canol Llundain.

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram
bottom of page