top of page

19/06/2017 - Priodas y Fonhesig Olwen Carey Evans a gynhaliwyd yma 100 mlynedd nôl ar Fehefin 19eg 1917.

Edrychwch ar ein galari lluniau gyda fideo fer o'r diwrnod hwnnw.

05/03/2017 - Gwledd wrth y byrddau gyda Chôr Meibion Cwm Pelenna, Castell-nedd..  Diolch i bawb am eu gwaith a chefnogaeth.

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram
bottom of page