EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

19/06/2017 - Priodas y Fonhesig Olwen Carey Evans a gynhaliwyd yma 100 mlynedd nôl ar Fehefin 19eg 1917.

Edrychwch ar ein galari lluniau gyda fideo fer o'r diwrnod hwnnw.

05/03/2017 - Gwledd wrth y byrddau gyda Chôr Meibion Cwm Pelenna, Castell-nedd..  Diolch i bawb am eu gwaith a chefnogaeth.

30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2021 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International