EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Hydref:

 

03.10.21

11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

(Clwb Cyri’r Capel)

 

10.10.21

11:00 Gweinidog (Oedfa Ddiolchgarwch)

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

17.10.21

11:00 Y Parchg Denzil John, Caerdydd

6:00 Y Parchg Alun Tudur, Caerdydd (Oedfa Gymun)

 

24.10.21

11:00 Y Parchg Alun Tudur, Caerdydd

 

 

31.10.21

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog
 

Tachwedd:

07.11.21

11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Rehyrsal Cymanfa Westminster(Clwb Cyri’r Capel)

 

14.11.21

Sul Y Cofio

*10:55* Gweinidog

6:00 Cymanfa

Ganu Undebol “Westminster”

Arweinydd: Trystan Lewis

 

21.11.21

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

28.11.21

11:00 Gweinidog (Oedfa Adfent)

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Rhagfyr:

05.12.21
11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog
(Clwb Cyri’r Capel)

12.12.21
11:00 Gweinidog (Oedfa Garolau)
6:00 Naw Llith a Charol
Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road

19.12.21
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Garolau)

25.12.21
Dydd Nadolig
*10:00* Gweinidog
 

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin


 

Ionawr:


02.01.22
11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
6:00 Gweinidog

09.01.22
11:00 Gweinidog
3:00 Y Plygain
Capel Y Boro

16.01.22
11:00 Gweinidog
4:30 Clych Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

23.01.22
11:00 Y Parch Aled Gwyn, Caerdydd
6:00 Y Parch Aled Gwyn, Caerdydd

30.01.22
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog