EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Awst:
(Oedfaon Boreol yn unig)

07.08.22
11:00 Mr. Richard Perkins, Llundain

14.08.22
11:00 Y Parchg Richard Brunt, Llundain


21.08.22
11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog)

28.08.22
11:00 Gweinidog


 

Oedfaon Mis Medi -ebost
04.09.22  
11:00 Gweinidog/Minister (Oedfa Gymun)
4:30   Cylch Trafod
6:00   Gweinidog
7:30   Clwb Cyri’r Capel

07.09.22
12:00
“Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain”

11.09.22
11:00 Gweinidog
*3:00 Oedfa arbennig i ddathlu 60 mlynedd Y Parchg Gwylfa Evans yn y weinidogaeth. Capel Cymraeg Harrow, Lower Road, HA2 0DE.*

14.09.22
12:00
“Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain”

18.09.22     
11:00 Gweinidog
4:30   Cylch Trafod
6:00   Gweinidog (Oedfa Gymun)

21.09.22
12:00
“Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain”
1:05 – 1:35
Datganiad Organ Recital: James Gough, Assistant Organist, Southwark Cathedral

25.09.22   
11:00 Y Parchg Anthony Williams, Llundain
6:00 Y Parchg Anthony Williams, Llundain


 

Hydref:

02.10.22
11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

09.10.22
11:00 Gwasanaeth Diolchgarwch gyda chinio i ddilyn
(Gweinidog)
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

16.10.22
11:00 Gweinidog
4:30 Clych Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

23.10.22
11:00 Y Parchg Denzil John, Caerdydd
6:00 Y Parchg Denzil John, Caerdydd