30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2020 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Ionawr:

05.01.20
11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
4:30 Oedfa Blygain yn Jewin, Fann Street

12.01.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

19.01.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

26.01.20
11:00 Y Parch Ddr. Geraint Tudur, Bangor
6:00 Y Parch Ddr. Geraint Tudur, Bangor
 

Chwefror:

02.02.20
11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

09.02.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

16.02.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

23.02.20
11:00 Gweinidog
3:00 Oedfa Undebol Gŵyl Ddewi
Capel Seion, Ealing Green
Pregethwr Gwadd:
Y Parch Dafydd Andrew Jones, Caerdydd
 

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Mawrth:

01.03.20
11:00 Y Parch R.G.Nicholls (Gweinidog)
Oedfa Gymun Gŵyl Ddewi gyda Chôr Llundain
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

08.03.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

15.03.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

22.03.20
11:00 Y Parch Peter Dewi Richards
6:00 Y Parch Robert Parry

29.03.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog
 

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin


 

Ebrill:

05.04.20
11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

12.04.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog

19.04.20
11:00 Y Parch Rhodri Brady, Aberystwyth
6:00 Y Parch Rhodri Brady, Aberystwyth

26.04.20
11:00 Gweinidog
4:30 Cylch Trafod
6:00 Gweinidog