EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Mawrth:

 

01.03.20

11:00 Y Parch R.G.Nicholls (Gweinidog)

Oedfa Gŵyl Ddewi gyda Chôr Llundain 

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

08.03.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

15.03.20

11:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog 

 

22.03.20

11:00 Y Parch Peter Dewi Richards

6:00 Y Parch Robert Parry

 

29.03.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog 

Ebrill:

 

05.04.20

11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

12.04.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

19.04.20

11:00 Y Parch Rhodri Brady, Aberystwyth

6:00 Y Parch Rhodri Brady, Aberystwyth

 

26.04.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Mai:

 

03.05.20

11:00 Y Parch. R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

10.05.20

Gŵyl Gyfundeb Annibynwyr Llundain

Oedfaon am 11:00 a 2:00

 

17.05.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

24.05.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

31.05.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin


 

Mehefin:

 

07.06.20

11:00 Y Parch. R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

14.06.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

21.06.20

11:00 Y Parch. Anthony Williams, Llundain

6:00 Y Parch. Anthony Williams, Llundain

 

28.06.20

Gŵyl Flodau

11:00 Y Parch. Owain Llŷr Evans, Caerdydd

6:00 Y Parch. Owain Llŷr Evans, Caerdydd

30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2020 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International