EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Mawrth:
 

02.03.22

12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"

 

05.03.22

2:00 Cymdeithas Pnawn Sadwrn

Rhisart Arwel, "O Gymru i Sbaen ac i Batagonia" Taith gerddorol ar y gitâr glasurol 

 

06.03.22

11:00 Oedfa Gwyl Ddewi a derbyn aelod newydd

12:15 Cinio Gwyl Ddewi

4:30 Cylch Trafod

6:00 Oedfa Gymun Hwyrol

7:30 Clwb Cyri

 

*09.03.22*

(Dim oedfa Canol wythnos, ond cynhelir angladd y diweddar Idwal Lewis yn amlosgfa Randall's Park am 3:30)

 

13.03.22

11:00 Oedfa Foreol/Morning Service (Gweinidog4:30 Cylch Trafod

6:00 Oedfa Hwyrol/

 

16.03.22

12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"/

1:05-1:35 Datganiad l - Simon Williams, St. George's Hanover Square

 

20.03.22

11:00 Oedfa Gymun Foreol (Gweinidog)

4:30 Cylch Trafod

6:00 Oedfa Hwyrol

 

23.03.22

12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"

 

27.03.22

11:00 Oedfa Foreol Y Parchg Judith Morris, Penrhyn-coch

6:00 Oedfa Hwyrol  Y Parchg Judith Morris, Penrhyn-coch 

Ebrill:


02.04.22
2:00 "Cymdeithas Pnawn Sadwrn"
Arfon Haines Davies - "Mab y Mans"

03.04.22
11:00 Oedfa Gymun
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol
7:30 Clwb Cyri

06.04.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain”


10.04.22 (Sul Y Blodau / Palm Sunday)
11:00 Oedfa Foreol
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol

13.04.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"


17.04.22 (Sul Y Pasg / Easter Sunday
11:00 Oedfa Foreol
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Gymun Y Pasg

20.04.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"

1:05-1:35 Datganiad Organ Recital - Edward Kemp Luck

24.04.22
11:00 Y Parchg Beti Wyn James, Y Priordy, Caerfyrddin
6:00 Y Parchg Beti Wyn James, y Priordy, Caerfyrddin

27.04.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain"
 

 

Mai:

 

01.05.22
11:00 Oedfa Gymun (Gweinidog)
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol
7:30 Clwb Cyri Club: The Chettinad Indian Restaurant, 16 Percy Street W1t 1DT

04.05.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain "

07.05.22
2:00 Cymdeithas Pnawn Sadwrn:
Yr Athro Dr. Mererid Hopwood, "Orig gyda'r Beirdd"

08.05.22
11:00 Oedfa Foreol  Dr. Nathan Munday, Cymorth Cristnogol
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol  (Gweinidog)

11.05.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain "

15.05.22
11:00 Oedfa Foreol
5:00 Cymanfa Ganu Eglwysi Presbyteraidd Llundain yng Nghapel Cymraeg Clapham Junction
Arweinydd: Edward Rhys-Harry

18.05.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain "
Brief, informal bi-lingual service followed by cuppa and chat
1:05-1:35 Datganiad Organ Recital - Hugh Crook, Organ Scholar, Emmanuel College, Cambridge. Organist, St. Mary's Mortlake

22.05.22
11:00 Oedfa Foreol (Gweinidog)
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol (Gweinidog)

25.05.22
12:00 "Canol Dydd, Canol Wythnos, Canol Llundain "

28.04.22
Trip Y Gymdeithas i Gaersallog/Society Trip to Salisbury
(Gadael Waterloo 9:30; Dychwelyd 5:30)

29.05.22
11:00 Oedfa Foreol (Gweinidog)
4:30 Cylch Trafod
6:00 Oedfa Hwyrol

 

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin