EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Mehefin:

 

06.06.21

11:00 Y Parch. R.G. Nicholls (Gweinidog)

Oedfa Gymun

 

13.06.21

11:00 Gweinidog

 

20.06.21

11:00 Gweinidog

 

27.06.21

11:00 Gweinidog

Gorffennaf:

 

04.07.21

11:00 Y Parch. R.G. Nicholls (Gweinidog)

Oedfa Gymun

 

11.07.21

11:00 Andrew Brown, Llundain

 

18.07.21

11:00 Tudor Owen, Llundain

 

25.07.21

11:00 Y Parch. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Awst:

 

01.08.21

11:00 Y Parchg Robert Parry, Lerpwl

 

08.08.21

11:00 Dr. Hefin Jones, Caerdydd

 

15.08.21

11:00 Richard Perkins, Llundain

 

22.08.21

11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog)

 

29.08.21

11:00 Gweinidog

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin


 

Medi:

 

05.09.21

11:00 Y Parchg R.G. Nicholls (Gweinidog)

Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

12.09.21

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

19.09.21

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

26.09.21

11:00 Y Parchg Peter Dewi Richards, Caerdydd

6:00 Y Parchg Peter Dewi Richards, Caerdydd