30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2019 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

March:

05.03.17
11:00 Robert. G Nicholls (Minister)
With Côr Aelwyd Llundain and Côr Pelenna (St. David’s Day Lunch to follow)
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

12.03.17
11:00 Rev. Robert Parry, Wrexham
4:30 Discussion Group
6:00 Rev. Robert Parry, Wrexham

19.03.17
11:00 Minister (With Youth Group from Tabernacle, Cardiff)
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

26.03.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Rhagfyr:

 

01.12.19

11:00 Oedfa Adfent

6:00 Cyngerdd Nadolig Capel Jewin, Fann Street

 

08.12.19

11:00 Gweinidog

6:00 Carolau Naw Llith a Charol

Canolfan Cymry Llundain, Grays Inn Rd.

 

15.12.19

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

22.12.19

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Oedfa Garolau

 

25.12.19

DYDD NADOLIG

*10:00* Gweinidog

 

29.12.19

11:00 Gweinidog

Ionawr:

 

05.01.20

11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Oedfa Blygain yn Jewin, Fann Street

 

12.01.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

19.01.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

26.01.20

11:00 Y Parch Ddr. Geraint Tudur, Bangor

6:00 Y Parch Ddr. Geraint Tudur, Bangor

May:

07.05.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

14.05.17
Preaching Festival – Association of London Welsh Congregational Churches
11:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni
2:00 Rev. Professor Euros Wyn Jones, Llangefni

21.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister (Communion Service)

28.05.17
11:00 Minister
4:30 Discussion Group
6:00 Minister 

Chwefror:

 

02.02.20

11:00 Y Parch R.G. Nicholls (Gweinidog) Oedfa Gymun

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

09.02.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

16.02.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

23.02.20

11:00 Gweinidog

3:00 Oedfa Undebol Gŵyl Ddewi

Capel Seion, Ealing Green

Pregethwr Gwadd:

Y Parch Dafydd Andrew Jones, Caerdydd

February:


05.02.17
11:00 Robert G. Nicholls (Minister) Communion Service
4:30 Bible Discussion Group
6:00 Minister

12.02.17
11:00 Richard Perkins, London
4:30 Bible Discussion
6:00 Richard Perkins, London

19.02.17
11:00 Minister
4:30 Bible Discussion
6:00 Minister (Communion Service)

26.02.17
11:00 Rev. Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
5:00 St. David’s Day Service in Jewin


 

Mawrth:

 

01.03.20

11:00 Y Parch R.G.Nicholls (Gweinidog)

Oedfa Gymun Gŵyl Ddewi gyda Chôr Llundain

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

08.03.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog

 

15.03.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog (Oedfa Gymun)

 

22.03.20

11:00 Y Parch Peter Dewi Richards

6:00 Y Parch Peter Dewi Richards

 

29.03.20

11:00 Gweinidog

4:30 Cylch Trafod

6:00 Gweinidog