EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Robert G. Nicholls

rob.nicholls75@gmail.com

ffôn 0207 580 6182

Gweinidog

Ann Batey

johnnann@virginmedia.com

ffôn 020 8994 8917

Ysgrifennydd

Marian Howell

ghow99@aol.com

ffôn 020 7226 0356

Ysgrifennydd

Owen N. John

lynneandowen@tiscali.co.uk

ffôn 020 8947 2018

Trysorydd

Please reload