top of page

Llogi’r Eglwys/Neuadd

Mae gennym Neuadd eang sy’n addas ar gyfer cynadleddau, ymarferion corau a grwpiau cerddorol eraill, ynghyd â chyfarfodydd amrywiol eraill. Ceir cyfleusterau cegin llawn, toiledau (gan gynnwys toiledau anabl) a lifft o lefel stryd i’r Neuadd ac i’r Capel.

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram
bottom of page