EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Llogi’r Eglwys/Neuadd

Mae gennym Neuadd eang sy’n addas ar gyfer cynadleddau, ymarferion corau a grwpiau cerddorol eraill, ynghyd â chyfarfodydd amrywiol eraill. Ceir cyfleusterau cegin llawn, toiledau (gan gynnwys toiledau anabl) a lifft o lefel stryd i’r Neuadd ac i’r Capel.