EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Dyma’r prisoedd cyfredol, er gallwn drafod telerau ar gyfer gweithgareddau elusennol a chrefyddol:

(Sesiynau: 8:00-1:00; 1:00-6:00; 6:00-10:30)

Neuadd £105 y sesiwn 

Neuadd (Diwrnod cyfan) £300

Capel £180 y sesiwn

Capel (Diwrnod cyfan) £500

Adeilad cyfan (Diwrnod cyfan) £650

Adeilad cyfan (Gwener a Sadwrn) £340

(Gofynnir am flaendal o £100 wrth fwcio)

1/11

30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2021 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International