EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Dyma’r prisoedd cyfredol, er gallwn drafod telerau ar gyfer gweithgareddau elusennol a chrefyddol:

(Sesiynau: 8:00-1:00; 1:00-6:00; 6:00-10:30)

Neuadd £105 y sesiwn 

Neuadd (Diwrnod cyfan) £300

Capel £180 y sesiwn

Capel (Diwrnod cyfan) £500

Adeilad cyfan (Diwrnod cyfan) £650

Adeilad cyfan (Gwener a Sadwrn) £340

(Gofynnir am flaendal o £100 wrth fwcio)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11