30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2020 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Dyma’r prisoedd cyfredol, er gallwn drafod telerau ar gyfer gweithgareddau elusennol a chrefyddol:

(Sesiynau: 8:00-1:00; 1:00-6:00; 6:00-10:30)

Neuadd £105 y sesiwn 

Neuadd (Diwrnod cyfan) £300

Capel £180 y sesiwn

Capel (Diwrnod cyfan) £500

Adeilad cyfan (Diwrnod cyfan) £650

Adeilad cyfan (Gwener a Sadwrn) £340

(Gofynnir am flaendal o £100 wrth fwcio)

1/11