Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Amdanom Ni

Gwbodaeth am Eglwys Gymraeg Canol Llundain

Screenshot 2021-05-01 at 19.35.59.png

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8