Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Amdanom Ni

Gwbodaeth am Eglwys Gymraeg Canol Llundain

"Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth"

Hebreaid 13:8