EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Myfyrdod / Meditation 24 10 21

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN London Welsh Church
Myfyrdod / Meditation  24 10 21
Search video...
Myfyrdod / Meditation  24 10 21
15:05
Play Video
Myfyrdod / Meditation 4 7 21
19:06
Play Video
Myfyrdod / Meditation 27 6 21
17:36
Play Video