THE WELSH CHURCH OF CENTRAL LONDON

The Welsh Church of Central London, near Oxford Circus, offering Christian fellowship through bilingual worship

Sunday Services at 11:00am and 6:00pm

Forthcoming Events

"Jesus Christ, the same yesterday, today and forever"

Hebrews 13:8

CYMDEITHAS PRYNHAWN SADWRN
Saturday Afternoon Society

RHAGLEN /Programme 2020

Llywydd Anrhydeddus / Honorary President:
Robert G. Nicholls (Gweinidog)

Llywydd / President: Gwen Rees (Enfield)
Is-Lywydd / Vice-President: Gwen Rees (Gower St.)
Ysgrifennydd / Secretary: Richard Perkins
Trysorydd / Treasurer: Lynne John

 

 

Cyfarfodydd ar brynhawn Sadwrn cyntaf misoedd Chwefror-Gorffennaf am 2:00 o’r gloch / Meetings on the first Saturday of February-July at 2:00 o’clock and are bilingual

Sadwrn, Chwef. 1af/Saturday, Feb. 1st

Syr Deian Hopkin “Ar nodyn Jazz Cymreig”/ “On a Welsh Jazz note”Sadwrn, Mawrth 7fed / Saturday, March 7th

*11:00 am* Ymweliad â / a visit to the West London Synagogue, 33 Seymour Place, Marble Arch. W1H 5AU


Sadwrn, Ebrill 4ydd / Saturday, April 4th

Arfon Haines Davies “Mab y Mans / Son of the Manse”


Sadwrn, Mai 2ail / Saturday, May 2nd

Bethan Whittal (Parry) “Atgofion plentyndod yn Leytonstone / Memories of Childhood in Leytonstone”


Sadwrn, Mehefin 6th / Saturday, June 6th

Trip y Gymdeithas i Gaersallog
Society Trip to Salisbury


Sadwrn, Gorffennaf 4ydd / Saturday, July 4th

Cyngerdd y Gymdeithas / Society Concert
“Cenwch im yr Hen Ganiadau” gyda Chôr Llundain; Eleri Owen Edwards, Glenys Roberts, Aled Edwards a Huw Rhys Evans
 

 

 

Emyn Y Gymdeithas
Tôn: “Rhosymedre”
Diolchwn am y fraint
a’r cyfle yma ‘nghyd
i gwrdd a chyd-fwynhau
o sŵn galwadau’r byd.
O cadw Di’r gymdeithas hon
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

Boed i’r gwmnïaeth dda
a’n holl weithgarwch ni
ein tynnu eto’n nês
a dod i’th ‘nabod Di.
O cadw Di’r gymdeithas hon
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron,
Yng nghwlwm cariad Duw o’r bron.

Rhiannon Evans, Caerdydd
 

30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2021 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International