30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2020 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Robert G. Nicholls

rob.nicholls75@gmail.com

ffôn 0207 580 6182

Gweinidog

Ann Batey

johnnann@virginmedia.com

ffôn 020 8994 8917

Ysgrifennydd

Marian Howell

ghow99@aol.com

ffôn 020 7226 0356

Ysgrifennydd

Owen N. John

lynneandowen@tiscali.co.uk

ffôn 020 8947 2018

Trysorydd

Please reload