30 Eastcastle St, Oxford Circus, London W1W 8DJ, UK

0207 580 6182

info@eglwysgymraegllundain.org

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

©2020 The Welsh Church of Central London. Social Media and Website created and managed by Palm Tree Media International

EGLWYS GYMRAEG CANOL LLUNDAIN

  • facebook
  • googlePlaces
  • twitter
  • instagram

Eglwys Gymraeg wedi'i lleoli yng nghanol Llundain ger Oxford Circus, yn cynnig cymdeithas Gristnogol trwy gyfrwng addoliad dwyieithog.

Oedfaon y Sul am 11:00 a 6:00

Atgyweirio’r Organ

'Rydym yn ffodus iawn bod gennym organ ardderchog yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain, ond erbyn hyn, mae gwir angen ei hadnewyddu.

 

Mae'r organ yn rhan hanfodol o'n haddoliad ac yn ehangu'r profiad ysbrydol yn yr oedfaon. Bydd adfer yr offeryn hefyd yn golygu y gallwn gynnal cyngherddau a datganiadau organ i’r cyhoedd yn ystod yr wythnos.

Hyderwn y bydd hyn yn hwb i ehangu ein cynulleidfa ac i ddiogelu’r dyfodol i addolwyr Cymry Llundain yn yr eglwys.

Yn y Cwrdd Eglwys diwethaf, penderfynwyd bwrw 'mlaen ag adnewyddu’r organ. Sicrhawyd y rhan fwyaf o'r arian drwy fuddsoddiadau ymddiriedolaethau Kings Cross a Radnor Walk ond mae gofyn i ni fel Eglwys godi £50,000 yn ychwanegol. Eisoes cawsom rodd hael iawn o £15,000 ond mae angen eich help i godi £35,000 pellach.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi ystyried naill ai: rhoi swm penodol fel rhodd, neu noddi un neu fwy o bibellau’r organ?

 

I wneud hyn, neu os am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Thrysorydd yr Eglwys, Owen John ar lynneandowen@tiscali.co.uk.

Bydd pob un sydd yn cyfrannu, yn cael ei gydnabod yn archifau'r Eglwys. Diolch yn fawr iawn.